Anmälan till digital heldagsutbildning #ärduokej?

LÄS MER

 

 

Fältgruppen Mölndal bjuder in till en digital heldagsutbildning inom ramen för kampanjen #ärduokej? om våld i ungas nära relationer. Observera att detta INTE är anmälan till spridningskonferensen i augusti, se separat e-tjänst för anmälan.

TID: Torsdag 11 juni 2020, kl 08.00-16.30
MÅLGRUPP: Personal från skolförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen i Mölndals Stad som möter unga i sitt dagliga arbete.
Mer information kommer via mail.

Frågor om e-tjänsten

Elsa Björklund
elsa.bjorklund@molndal.se

Personuppgiftsansvarig

Elsa Björklund
elsa.bjorklund@molndal.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa