Anmälan till digital spridningskonferens #ärduokej?

LÄS MER

 

 

Fältgruppen Mölndal bjuder in till en digital spridningskonferens inom ramen för kampanjen #ärduokej? om våld i ungas nära relationer.

TID: Onsdag 12 augusti 2020, kl 08.00-16.30
MÅLGRUPP: Personal som på olika sätt arbetar med barn- och ungdomar, politiker, chefer, sjukvårdspersonal, ungdomsmottagning, idrottsverksamhet etc.
Mer information kommer via mail efter anmälan.

Frågor om e-tjänsten

Elsa Björklund
elsa.bjorklund@molndal.se

Personuppgiftsansvarig

Elsa Björklund
elsa.bjorklund@molndal.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa