Kartläggning av coronapandemins konsekvenser

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Hej studieförbund, kultur- och idrottsföreningar i Mölndal!

Med denna korta enkät vill vi kartlägga vilka ekonomiska konsekvenser coronapandemin har medfört för er organisation och vilka andra behov som vi behöver känna till.  Vi kartlägger behoven hos Mölndals studieförbund och kultur- och idrottsföreningar för att kunna stötta er på ett bra sätt framöver.

I enkäten ber vi dig uppskatta både era coronarelaterade förlorade intäkter och era ökade kostnader hittills och under resten av 2020.
Var noga med att bara ange förluster som är direkt kopplade till corona. Underlag som bevisar detta kan komma av efterfrågas i ett senare skede.

OBSERVERA - den 17 augusti är sista dagen att skicka in dina svar. 

Under hösten återkommer vi med mer information och besked om vilka stöd vi kan erbjuda framöver.
Om vi inrättar ett sökbart stöd så kommer det en utlysning med fler och mer detaljerade frågor kring er ekonomiska situation.

Coronapandemin påverkar hela samhället och gör det svårare för människor att samlas. Många föreningar och studieförbund har som grundverksamhet att skapa folksamlingar kring exempelvis idrott eller kultur. Vi i Mölndals stad förstår att detta  är en svår tid för många organisationer och vi har hittills gjort ett antal insatser för att underlätta för er, se vårens stöd listade nedan.

Enkäten vänder sig till:

  • Kulturföreningar
  • Idrottsföreningar
  • Studieförbund
  • Övriga föreningar inom kultur- och fritidsområdet

Har du frågor?

Du kan kontakta kommunens samordnare för kultur- eller fritidsfrågor om du undrar något. 
Under veckorna 28-32 har vi semester och kan inte svara på frågor. 

Fritidskonsulent 
Per Almberg
Kultur- och fritidsförvaltningen
031-315 16 75
per.almberg@molndal.se

Kultursamordnare 
Astrid Ekermo
0766-964533
astrid.ekermo@molndal.se

Mölndals Stads insatser hittills för föreningslivet i och med coronapandemin:

  • Medlems- och aktivitetsbidraget förblir oförändrat jämfört med förra året för de föreningar och studieförbund som gått ned i antal medlemmar eller deltagartillfällen på grund av coronapandemin. (De som eventuellt ökat får bidrag baserat på det nya antalet.)
  • Ingen avbokningsavgift för lokaler, anläggningar och mötesplatser utgår sedan den 12 mars i år och tills vidare.
  • Dispens med att skicka in av årsmötet godkänd verksamhetsberättelse för bidragsgivning m.m.
  • Möjlighet till anstånd och/eller avbetalningsplan om förening skulle få problem med att betala hyra till Mölndals stad.
  • Finansiering av sommarlovsaktiviteter för barn och unga med extra ersättning för de föreningar som tidigare anmält sig och deltar med aktiviteter.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa