Ansökan om kulturarvsstöd 2021

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER
Kulturarvsstödet
Det här stödet kan sökas av föreningar som vill levandegöra traditioner, platser och berättelser.
Stödet finns även för att bevara, utveckla och förmedla kulturhistoriskt värdefulla eller karaktäristiska byggnader, anläggningar och miljöer.
Föreningen som får stöd ska regelbundet tillgängliggöra samlingar eller dela med sig av kunskaper och traditioner till besökare.
 
Grundvillkor
Föreningen ska uppfylla de generella grundvillkoren för föreningar och ska ha minst 15 medlemmar.
 
Ansökan
Du söker via e-tjänst en gång om året. 2021 är ansökningsperioden tidigarelagd på grund av coronapandemin. Sista datum att söka i år är 15 december. Beslut och utbetalningar görs under januari 2021. 
 
Ansökan ska innehålla följande uppgifter:
- verksamhetens mål och syfte
- en realistisk ekonomisk kalkyl med specificering av beräknade kostnader och intäkter
- eventuella ändring i föreningens stadgar som skett under förgående år
- information om stöd som söks från annan instans.
 
 För sent inkommen ansökan ger inte rätt till stöd.
 
I samband med ansökan brukar även föregående års verksamhet redovisas med bifogad verksamhetsberättelse, antal medlemmar samt ekonomisk årsredovisning. I och med att ansökan tidigareläggs i år görs detta separat senare under våren 2021. Sökande föreningar får information om detta när det närmar sig. 
 
Ansökan görs direkt i webbläsaren. Vi rekommenderar att ha alla uppgifter klara i ett dokument på din dator som du sedan kan klippa ut ifrån, för att inte riskera att information försvinner vid problem med uppkoppling eller andra tekniska besvär.
 
 
Vad händer efter ansökan?
1. Ansökan registreras
2. Vi kontaktar dig om vi behöver kompletterande information
3. Handläggningstiden för din ansökan är ca tre veckor
4. Vi meddelar dig om beslut och ett eventuellt beviljat bidrag betalas ut under januari månad 2021
 
GDPR
Din trygghet är viktig för oss. Vi vill därför informera om att vi alltid hanterar dina personuppgifter med största noggrannhet. Vi sparar uppgifterna under den tid vi behöver för att kunna ge dig bästa möjliga service. Vill du veta mer om hur dina personuppgifter hanteras hittar du all information på www.molndal.se/personuppgifter
 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa