Sommarlovssatsningen 2024 återrapportering

LÄS MER

Alla verksamheter och föreningar som blir beviljade medel till sommarlovsaktiviteter 2024 från Mölndals stad ska återrapportera hur medlen användes. 

Vad behöver vi veta?

Vi kommer i e-tjänsten fråga efter en enklare återrapportering av de sommarlovsaktiviteter som din förening genomförde:

  • Namn på arrangerande förening
  • Kontaktperson i föreningen
  • Antalet tillfällen ni hade sommarlovsaktiviteter 
  • Antalet barn och unga på sommarlovsaktiviteten
  • Hur många var tjejer, killar eller annat? 
  • Vilken ålder på deltagarna utifrån förskoleålder, lågstadieålder, mellanstadieålder, högstadieålder och gymnasieålder. 
  • Hur användes pengarna? Arvoden, material, mat/fika, verksamhetskostnader? 
  • Information om tillgänglighet för deltagare med olika typer av funktionsnedsättningar
  • Eventuell övrig information
  • Vad behöver er förening för att kunna genomföra lovaktiviteter på fler skollov i framtiden? 

 

Frågor om e-tjänsten

Åsa Tollbom
asa.tollbom@molndal.se
0707-4677535

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och fritidsnämnden
kulturfritid@molndal.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa