Bidrag till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter 2019

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vill du bidra till ett inkluderande och roligt sommarlov för stadens barn? Nu söker vi föreningar och organisationer som kan erbjuda en eller flera aktiviteter under sommarlovet. Det finns bidrag att söka för att ordna avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga i Mölndal. Staden har avsatt en pott med pengar som föreningar och organisationer i Mölndals stad kan ansöka ur. Syftet med bidraget är att möjliggöra möten över sociala gränser och skapa nya kontaktytor. Aktiviteternas fokusmålgrupp är barn 6-15 år. Aktiviteterna ska främja integration och de aktiviteter som erbjuds ska vara öppna för alla (föranmälan kan användas vid behov). Ni kan söka från 0 kronor upp till 15 000 kronor. Tillsammans skapar vi bästa möjliga sommarlov för stadens barn.

Aktiviteterna ska:

- Möjliggöra för barn i åldrarna 6˗15 år att delta i avgiftsfria aktiviteter under lov. (Den planerade verksamheten behöver inte vända sig till hela åldersspannet.)
- Stödja kommunen att utveckla och genomföra aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling för barn och unga under lov.
- Vara en utökning av ordinarie satsningar på lovaktiviteter.
- Stimulera både flickor och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.
- Aktiviteten ska vara öppen för alla och barn ska behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, ingen särskild behovsprövning ska göras. (Det är inte möjligt att söka pengar för aktiviteter som i huvudsak riktar sig till egna befintliga medlemmar/besökare.)
- Finnas med i kultur- och fritidsförvaltningens lovprogram i evenemangskalendern på molndal.se/lov

Dessutom ska aktiviteterna som erbjuds vara öppna för alla och samverkan uppmuntras. Det är inte möjligt att söka pengar för aktiviteter som i huvudsak riktar sig till egna befintliga medlemmar och besökare. Du kan ansöka om max 15 000kr.

Sista ansökningsdag

Du måste söka bidraget senast den 25 april.

Mer information om de statliga bidragen finns på Socialstyrelsens webbplats. ( klickbar länk)

GDPR
Din trygghet är viktig för oss. Vi vill därför informera om att vi alltid hanterar dina personuppgifter med största noggrannhet. Vi sparar uppgifterna under den tid vi behöver för att kunna ge dig bästa möjliga service. Vill du veta mer om hur dina personuppgifter hanteras hittar du all information på www.molndal.se/personuppgifter
 

Frågor om e-tjänsten

Therése Hognert
therese.hognert@molndal.se
0768-984522

Personuppgiftsansvarig

Kultur och fritidsförvaltningen
Kulturfritid@molndal.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa