Verksamhet för hygienisk behandling, anmälan

LÄS MER

Anmälan om verksamhet för hygienisk behandling. Anmälan ska göras minst sex veckor innan verksamheten startar.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter Mölndal
kontakt@molndal.se
031-315 10 00