Kravprofil inför rekrytering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER
I Mölndals stad arbetar vi med kompetensbaserad rekryteing. Detta innebär att du som rekryterande chef i bedömningen av kandidater utgår från uppsatta krav och meriterande kompetenser samt har ett normmedvetet förhållningssätt genom hela rekryteringsprocessen.
Kravprofilen bygger vidare på behovsanalysen som är gjord innan beslut om rekrytering. Kravprofilen skall innehålla en beskrivning av arbetsuppgifterna och vilka krav som ställs på den sökande gällande utbildning, erfarenhet, kompetens och kunskaper.
Reflektera över de krav som sätts upp för tjänsten, är samtliga nödvändiga eller finns det ovidkommande krav som riskerar att utestänga sökande? Tänk på att kravprofilens olika kompetenser m.m. skall återspeglas fullt ut i annonsen och att kravprofilen ska löpa som en röd tråd genom hela rekryteringsprocessen.

Frågor om e-tjänsten

Rekryteringsenheten VOF Mölndal Stad
rekryteringsenhet@molndal.se
031-315 10 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@molndal.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa