Belastningsregister för dig som söker jobb inom Vård och omsorg, Mölndal Stad

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här visar du upp ditt belastningsregister till oss på Rekryteringsenheten i  Mölndal stad.

E-tjänsten är till för dig som söker jobb inom vård och omsorg i Mölndalstad. 

För att vi ska få anställa, anlita eller ta emot dig i våra verksamheter måste du enligt lag och rutin i staden visa upp ett utdrag ur belastningsregistret, ett så kallat registerutdrag. Det beställer du hem från polisens hemsida, skannar/tar bild på originalet och laddar upp via vår e-tjänst. Du behåller originalet själv. När du har lämnat in belastningsregistret kommer det att kontrolleras av ansvarig rekryterare samt noteras att du har lämnat in ditt belastningsregister, därefter raderas filen och det du har skickat in i e-tjänsten direkt.

Det är viktigt att tänka på att registerutdraget är en del av bedömningsunderlaget när vi ska avgöra om du är lämplig att anställa.

Belastningsregistret är giltigt i 12 mån från utförandedatum (undantag för HVB-hem som är giltigt i 6 mån) och du kan använda samma belastningsregister flera gånger.

Mer information och begäran om belastningsregister hittar du via polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Klicka på Starta e-tjänst för att komma igång! Du behöver BankID eller FrejaID för att visa upp ditt belastningsregister.

Frågor om e-tjänsten

Rekryteringsenheten VOF Mölndal Stad
rekryteringsenhet@molndal.se
031-315 10 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@molndal.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • belastningsregister
  • BankID eller FrejaID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa