Utvärdering Ettornas museibesök på Mölndals stadsmuseum via Kulturgarantin

LÄS MER

Alla åk 1 elever har besökt Mölndals stadsmuseum via Kulturgarantin. Ni träffade museipedagogerna Malin och Marie. Alla elever ska ha fått kunskap om varför museet finns, om allt roligt man kan göra och lära sig på museet. Efter Ettornas museibesök ska stadens alla åk 1 elever ska kunna guida i museet belönas med ett miniguideskort som bevis på detta. https://sites.google.com/gafe.molndal.se/kulturgaranti/program/%C3%A5k-1/ettornas-museibes%C3%B6k

Frågor om e-tjänsten

Malin
malin.broby@molndal.se
Broby

Personuppgiftsansvarig

Kultur - och fritidsförvaltningen
kontakt@molndal.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa