Utvärdering Mölndalsdagarna

LÄS MER

Tack för din medverkan i Mölndalsdagarna!
Nu vill vi gärna veta vad du tycker blev bra och vad som kan bli bättre. 
Svara gärna skyndsamt så får vi bra underlag för vår egen utvärdering!

 

Frågor om e-tjänsten

Astrid Ekermo
astrid.ekermo@molndal.se

Personuppgiftsansvarig

Kultur - och fritidsförvaltningen
kontakt@molndal.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa