Seminarium & teater om barn och unga med frihetsberövad anhörig, tisdag 13 september kl 13.00 - 15.30

LÄS MER

Teaterföreställning: “Det ingen får veta om pappa”
Skådespelaren Aja Rodas pappa satt i fängelse under stora delar av hennes uppväxt. Det var en barndom med ensamhet, skamkänslor och lögner. Att vara barn och ha en förälder i fängelse påverkade hela hennes uppväxt. Trots detta så hittade hon sin väg genom livet. ”Det ingen får veta om pappa” är en berättelse om att bära på svåra hemligheter och att ha någon att våga berätta för. Föreställningen kommer under hösten 2022 spelas för elever i årskurs 6 i Mölndal via Kulturgarantin. Efter föreställningen bjuds publiken in till ett eftersamtal med ensemblen där det ges möjlighet att ställa frågor

Seminarium: Hur blir det för barn som har en frihetsberövad anhörig? Vilka behov har barnen och hur ser stödet ut? Hur kan vi bättre tillgodose barnens behov lokalt och säkerställa deras rättigheter?

Line Fuchs är verksamhetschef på Räddningsmissionens verksamhet Solrosen och Ann-Sophie Palmér är projektledare för Solrosens Arvsfondsprojektet ”Det ingen får veta…”.  Line och Ann-Sophie berättar om barns upplevelser av att ha en frihetsberövad familjemedlem och tankar och känslor som ofta är knutna till det. De lyfter vikten av att barn får tillgång till information och eget stöd för att på så sätt avlastas i en ofta mycket utsatt livssituation. De presenterar också de olika delarna i det stöd som Solrosens verksamhet erbjuder samt berättar om projektet ”Det ingen får veta…”. Ett projekt som vill inspirera och vara en resurs för kommuner att lokalt arbeta vidare för att sätta fokus på målgruppen och barnens rätt till stöd.

Personuppgiftsansvarig

Kultur - och fritidsförvaltningen
kontakt@molndal.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa