Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter måste du som näringsidkare göra en anmälan till kommunen innan du börjar sälja tobaksfria nikotinprodukter i din verksamhet. Du kan använda denna e-tjänst om något av följande stämmer:

  • Det fysiska försäljningsstället ligger i Mölndals stad.
  • Fysiskt försäljningsställe saknas, men företaget har sitt säte i Mölndal.

Observera att tobaksfria nikotinprodukter inte får säljas till personer under 18 år. På försäljningsställen, vilket inkluderar webbplatser, ska det finnas ett tydligt och väl synligt meddelande med information om att det är förbjudet att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år. Det går att beställa dekaler för ändamålet via Folkhälsomyndighetens webbplats.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa