Registrera eller uppdatera schema

LÄS MER

Schema ska alltid registreras vid nyplacering. Detta gäller både i denna e-tjänst och i Tempus.

Närvarotiden kan ändras tillfälligt om verksamheten ser att det är möjligt. Permanent förändring av omsorgstiden, som omfattar minst två månader, ska meddelas senast två veckor innan schemaändring för att den förändrade tiden ska kunna garanteras.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kontakt@molndal.se
031-315 10 00

Personuppgiftsansvarig

Skolnämnden
skola@molndal.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID