Ansökan om kulturarvsstöd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER
Kulturarvsbidrag
Det här bidraget söker du som vill levandegöra traditioner, platser och berättelser.
Bidraget syftar även till att bevara, utveckla och förmedla kulturhistoriskt värdefulla eller karaktäristiska byggnader, anläggningar och miljöer.
Föreningen ska regelbundet tillgängliggöra samlingar eller dela med sig av kunskaper och traditioner för besökare.
 
Grundvillkor
Föreningen ska uppfylla de generella grundvillkoren för föreningar och skall ha minst 15 medlemmar.
 
Ansökan
Du söker via e-tjänst en gång om året senast den 15 mars.  För att bidragsansökan ska kunna behandlas måste den innehålla beskrivning av verksamheten.
Ansökan ska också innehålla följande uppgifter:
- verksamhetens mål och syfte
- en realistisk ekonomisk kalkyl med specificering av beräknade kostnader och intäkter
- senaste verksamhetsberättelse
- om ändring i föreningens stadgar skett under förgående år ska även dessa bifogas
Om stöd även söks från annan instans ska detta anges i ansökan.  För sent inkommen ansökan ger inte rätt till stöd.
 
Vad händer efter ansökan?
1. Ansökan registreras
2. Vi kontaktar dig om vi behöver kompletterande information
3. Handläggningstiden för din ansökan är ca tre veckor:
4. Vi meddelar dig om beslut och ett eventuellt beviljat bidrag betalas ut under april månad.
 
GDPR
Din trygghet är viktig för oss. Vi vill därför informera om att vi alltid hanterar dina personuppgifter med största noggrannhet. Vi sparar uppgifterna under den tid vi behöver för att kunna ge dig bästa möjliga service. Vill du veta mer om hur dina personuppgifter hanteras hittar du all information på www.molndal.se/personuppgifter
 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa