Ansökan om kulturarvsstöd 2023

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER
Kulturarvsstöd
Det här bidraget kan sökas av föreningar som levandegör traditioner, platser och berättelser i Mölndal.
Bidraget syftar även till att bevara, utveckla och förmedla kulturhistoriskt värdefulla eller karaktäristiska byggnader, anläggningar och miljöer.
Föreningen ska regelbundet tillgängliggöra samlingar eller dela med sig av kunskaper och traditioner för besökare.
 
Ansökan
Du söker via e-tjänst en gång om året senast den 10 mars.  För att bidragsansökan ska kunna behandlas måste den innehålla beskrivning av verksamheten.
Ansökan ska också innehålla följande uppgifter:
- verksamhetens mål och syfte
- en realistisk ekonomisk kalkyl med specificering av beräknade kostnader och intäkter
- om ändring i föreningens stadgar skett under förgående år ska även dessa bifogas
Om stöd även söks från annan instans ska detta anges i ansökan.  För sent inkommen ansökan ger inte rätt till stöd.
 
I samband med ansökan redovisas även föregående års verksamhet med bifogad verksamhetsberättelse, antal medlemmar samt ekonomisk årsredovisning. Om det inte är färdigt finns möjlighet att komplettera med dessa uppgifter senare, dock senast 1 maj. 
 
Ansökan görs direkt i webbläsaren. Vi rekommenderar att ha alla uppgifter klara i ett dokument på din dator som du sedan kan klippa ut ifrån, för att inte riskera att information försvinner vid problem med uppkoppling eller andra tekniska besvär.
 
 
Vad händer efter ansökan?
1. Ansökan registreras
2. Vi kontaktar dig om vi behöver kompletterande information
4. Vi meddelar dig om beslut och ett eventuellt beviljat bidrag betalas ut under april månad
 
GDPR
Din trygghet är viktig för oss. Vi vill därför informera om att vi alltid hanterar dina personuppgifter med största noggrannhet. Vi sparar uppgifterna under den tid vi behöver för att kunna ge dig bästa möjliga service. Vill du veta mer om hur dina personuppgifter hanteras hittar du all information på www.molndal.se/personuppgifter
 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa