Taxa för Mölndals stads byggnadsnämnds och plan- och exploateringsutskotts verksamhet

LÄS MER

Prislista med taxans avgifter i kronor enligt prisbasbeloppet 2023

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter Mölndal
kontakt@molndal.se
031-315 10 00