Föreningsbidrag för fler friska år - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan föreningar som vill arrangera ny verksamhet för personer som är 65 år och äldre ansöka om föreningsbidrag för fler friska år.
Ansökningar som avser aktiviteter under juli-september: 
Sista ansökningsdag 1 juni. 
Besked senast 15 juni.

Ansökningar som avser aktiviteter under oktober-december:
Sista ansökningsdag 31 augusti. 
Besked senast 15 september. 

Föreningsbidraget för fler friska år är en del av projektet med samma namn: Fler friska år. 
Läs mer på molndal.se/flerfriska

Under 2024 finns 150 000 kr i sökbara medel avsatt för föreningar som vill anordna aktiviteter som bidrar till ett hälsosamt åldrande för stadens äldre.
Föreningar kan söka ett bidrag på max 15 000 kr per förening.

Bidraget betalas ut av Kultur- och fritidsförvaltningen. Det innebär att föreningen inte behöver kunna fakturera Mölndals stad för att få ut sitt bidrag. 

Kriterierna för att söka detta bidrag är:

  • Aktiviteten måste rikta sig till personer som är 65 år och äldre
  • Aktiviteten måste vända sig till andra än bara föreningens befintliga medlemmar
  • Föreningen kan inte få bidrag för redan befintlig verksamhet
  • Aktiviteten ska vara avgiftsfri för de som deltar
  • Aktiviteten får inte kräva medlemskap i en förening
  • Verksamheten måste utföras under 2024
  • Önskemål om att aktiviteten kan nå seniorer som riskerar att hamna i ofrivillig ensamhet

Frågor om e-tjänsten

Ellen Eliasson
ellen.eliasson01@molndal.se

Personuppgiftsansvarig

Minda Bennet
minda.bennet@molndal.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa