Snabba kulturstödet, ansökan

LÄS MER

Ett mindre stöd för nya aktörer och snabba idéer. 

ANSÖKNINGSDATUM

2024 är snabba kulturstödet öppet för ansökan 1 februari - 31 maj samt 15 augusti - 1 november. Handläggningstiden är ca 4-6 veckor och beslut lämnas löpande. 

OM STÖDFORMEN

Du hittar stödets detaljer, villkor, bedömningsgrunder m.m. på denna sida: Kulturstöd - Mölndals stad 

FRÅGOR I E-TJÄNSTEN

För din förberedelse kommer här en lista på de frågor du kommer få i e-tjänsten: 

 • Jag söker som (välj ett alternativ) 
  Ideell förening 
  Ekonomisk förening 
  Privatperson 
  Bolag /enskild firma
  Stiftelse 
 • Dina uppgifter 
  Namn på den som söker (organisation eller privatperson) 
  Namn på kontaktperson om en organisation söker 
  Organisations- eller personnummer 
  E-post 
  Telefon 
  Postadress 
  (Valfritt) Webbadress 
 • Snabba kulturstödet prioriterar nya aktörer i Mölndals stad, samt projekt som ger den sökande mer erfarenhet som kulturaktör. Beskriv kort din eller din organisations erfarenheter som kulturaktör och hur det här projektet kan stärka dig/er. 
 • Hur ska pengarna betalas ut om du blir beviljad stöd? Skriv bank och kontonummer, bankgiro eller plusgiro här. 
 • Namn på kulturprojektet. Vad heter projektet du vill genomföra? 
 • Start- och slutdatum för kulturprojektet 
 • Beskriv vad du önskar uppnå med ditt kulturprojekt, och de aktiviteter du planerar göra inom det. Var så tydlig och konkret som möjligt. Det är viktigt att du svarar på frågan här i formuläret och inte enbart hänvisar till en bilaga. Innan du svarar på frågan, läs bedömningsgrunderna: Kulturstöd - Mölndal (molndal.se)
 • I vilken kulturyttring har ditt projekt sin grund? Du kan välja flera alternativ men minst ett: 
  Bildkonst, form och konsthantverk 
  Dans 
  Film 
  Kulturarv 
  Litteratur 
  Musik 
  Scenkonst 
  Annat, nämligen: 
 • Var kommer kulturprojektet möta en publik? För att bli beviljad Snabba kulturstödet måste minst ett av projektets publika möten ske inom Mölndals kommuns gränser. Ett publikt möte är öppet för allmänheten att ta del av. Det kan t.ex. vara en konsert, en utställning eller en föreställning. Du är fri att ta ut biljettkostnad av besökarna, men en besökare ska inte behöva vara medlem eller teckna medlemskap för att delta. 
 • Planerat antal publika möten. Här skriver du hur många publika möten du planerar inom ramen för kulturprojektet. Ange hur många av dem som kommer ske i Mölndals stad (med Mölndals stad menar vi kommunens hela geografiska område). 
 • Vilken publik/målgrupp riktar sig kulturprojektet till? Även om du hoppas att alla vill ta del av ditt projekt, ska du här kort reflektera över vilken målgrupp som du främst förväntar dig eller som du särskilt kommer utforma ditt projekt för. En målgrupp kan t.ex. handla om ålder, livsstil, lokalt bosatta eller tillresande m.m. 
 • Beskriv hur du planerar kommunicera om ditt kulturprojekt. Beskriv hur du vill nå din tilltänkta publik. Reflektera t.ex. kring val av kommunikationskanaler, tilltal eller annat du tycker är relevant. 
 • Budget. Här fyller du i ditt projekts budget, det vill säga de kostnader du väntar dig och hur du planerar att finansiera dem. Under rubriken intäkter är det viktigt att du fyller i hur mycket du söker från Snabba kulturstödet. Maximalt belopp du kan söka är 10 000 kr. Observera att din budget måste vara i balans, det betyder att summan av kostnaderna ska vara samma som summan av intäkterna. På så sätt kan vi se att projektet är genomförbart. 
 • Övrigt (valfritt). Om det är något vi inte har frågat om men som du vill att vi känner till kan du skriva det här. 
 • Bifoga fil (valfritt). Här kan du ladda upp en fil som berättar mer om dig eller kulturprojektet. Maximal filstorlek: 100 MB. Maximalt antal filer: 1. Tillåtna filtyper: pdf. 

TA GÄRNA KONTAKT

Du är varmt välkommen att kontakta oss inför din ansökan för tips, råd, bollplank eller coachning i arrangörskap: 

 • Om du är under 20 år: Alva Pettersson, enheten Ung Fritid, alva.pettersson@molndal.se 
 • Om du är över 20 år: Magdalena Fronczak, enheten Konst och kultur, magdalena.fronczak@molndal.se 

Vi ser fram emot att höra från dig! 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa