Sök tjänst

Sök
Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Arbete och anställning (17)

  • Anmälan förflyttningstekniksutbildning för anställd semestervikarie inom hemtjänst och äldreboende

   Anmälan till förflyttningstekniksutbildning.

  • Beställa intyg för timvikarier vikarieenhet

   Här kan du som timvikarie i Mölndals stad på Vikarieenheten beställa arbetsgivarintyg/tjänstgöringsintyg/inkomstintyg.

  • Beställa och avsluta behörighet för beställare i Time Care pool

   Denna e-tjänst används enbart av chef för att anmäla eller avsluta beställbehörighet i Time Care pool.

  • Chefsanmälan av behov av semestervikarier till vikarieenhet

   Denna e-tjänst används enbart av chef för att anmäla behov och kompetens av semestervikarier till vikarieenheten i Mölndals stad.

  • Chefsanmälan av timvikariebehov till vikarieenhet

   Denna e-tjänst används enbart av chef för att anmäla behov och kompetens av timvikarier till vikarieenheten i Mölndals stad.

  • Extra skatteavdrag - begära, ändra eller avsluta

   Här kan du som får lön/ersättning utbetalad från Mölndals Stad begära högre skatteavdrag per månad än enligt Skatteverkets tabell.

  • Kostavdrag för måltidspersonal - Serviceförvaltningen

   Överenskommelse gällande löneavdrag för lunch för månadsanställda inom måltid i Serviceförvaltningen. 

  • Omvandla semesterdagar till semestertimmar

   Här kan du omvandla semesterdagar till semestertimmar. 

  • Tidrapport för ferieungdomar

   Här rapporterar du ferieungdomens arbetade pass.

  • VO - Kravprofil inför rekrytering

   I Mölndals stad arbetar vi med kompetensbaserad rekrytering. Detta innebär att du som rekryterande chef i bedömningen av kandidater utgår från uppsatta krav och meriterande kompetenser samt har ett normmedvetet förhållningssätt genom hela rekryteringsprocessen. 

  • Återkoppling kring timvikarie till vikarieenheten

   Här gör du återkoppling för det som gäller timvikarier till vikarieenheten. E-tjänsten används för inrapportering av vad som fungerar respektive inte fungerar kring timvikarien. Så snart vikarieenheten har handlagt frågan gallras informationen i e-tjänsten och vid behov görs dokumentation i Novi enligt kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan.

    

  Bygga, bo och miljö (49)

  Företag och näringsliv (23)

  Kommun och politik (15)

  Omsorg och hjälp (73)

  Trafik och resor (9)

  Uppleva och göra (14)

  Utbildning och barnomsorg (32)