Ansökan om riktat verksamhetsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Syftet med det riktade verksamhetsbidraget är att bidra till att stärka föreningars verksamhet som gagnar invånare, brukare och klienter som berörs av social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden. Vid fördelning av riktat verksamhetsbidrag läggs särskild vikt vid föreningars ansökan vars verksamhet prioriterar aktiviteter som kan bidra till att uppnå de förväntade resultat och de prioriterade fokusområden som nämns i nämndens verksamhetsplan.
 

Villkor
Riktat verksamhetsbidrag kan sökas av alla föreningar, enskilt eller gemensamt med en eller fler föreningar som är hemmahörande i eller har en tydlig anknytning till Mölndals stad och social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden. Riktat verksamhetsbidrag kan beviljas både till löpande verksamhet eller till riktade insatser.
 

Bidragets utformning och storlek
Bidragets storlek bedöms och motiveras utifrån inkommen ansökan. Beslut om fördelning av verksamhetsbidrag sker av nämnden efter ansökningstidens slut.
 

Hantering av personuppgifter
Social- och arbetsmarknadsnämnden kommer vid handläggning av er ansökan om bidrag att hantera personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.   De personuppgifter som vi kan komma att behandla gäller främst styrelseledamöters, revisorers eller annan kontaktpersons: 

  • namn,
  • telefonnummer,
  • e-post och
  • adress

För mer information om hur Mölndals stad hanterar personuppgifter och för kontaktuppgifter till dataskyddsombudet så hänvisar vi dig till Mölndals stads hemsida.

Frågor om e-tjänsten

Vidar Justegård
vidar.justegard@molndal.se
0313151000

Personuppgiftsansvarig

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
socialarbetsmarknad@molndal.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Årsmötesprotokoll
  • Verksamhetsberättelse
  • Verksamhetsplan
  • Balans/resultaträkning
  • Kostnadskalkyl för bidraget/projektet

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa