Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som har ett varaktigt rörelsehinder och är folkbokförd i Mölndal kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Det för att du ska kunna parkera närmare platsen du ska besöka, din arbetsplats eller bostad. Om du inte kör bil själv kan du bara få parkeringstillstånd för rörelsehindrad om det finns särskilda skäl.

  • Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade gäller i högst fem år. Sedan måste du göra en ny ansökan, eftersom det inte blir förnyat automatiskt.
  • Den nya prövningen sker utan hänsyn till tidigare prövning.
  • Du får ingen påminnelse inför att ditt tillstånd går ut.

Handläggningstiden är upp till 4 veckor och kan bli längre vid inkompletta ansökningar.

Vad är ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

Tillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering på allmän plats inom hela Sverige. Tillståndet är inte en social förmån.

Läs mer om Parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa