Ansökan om grundbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Grundbidragets syfte är att stötta föreningar med en ekonomisk plattform som är lika för alla föreningar samt bidra till att skapa stabila grundförutsättningar att driva och utveckla verksamheten. Grundbidragets storlek baseras på antalet bidragsberättigade medlemmar i föreningen. I de fall medlemsantal inte kan redovisas av sökt förening beviljas bidrag som gäller för den lägre nivån

Villkor
Grundbidraget kan sökas av alla föreningar som är hemmahörande i eller har en tydlig anknytning till Mölndals stad och social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden.

Hantering av personuppgifter
Social- och arbetsmarknadsnämnden kommer vid handläggning av er ansökan om bidrag att hantera personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.   De personuppgifter som vi kan komma att behandla gäller främst styrelseledamöters, revisorers eller annan kontaktpersons: 

  • namn,
  • telefonnummer,
  • e-post och
  • adress

För mer information om hur Mölndals stad hanterar personuppgifter och för kontaktuppgifter till dataskyddsombudet så hänvisar vi dig till Mölndals stads hemsida.

Frågor om e-tjänsten

Vidar Justegård
vidar.justegard@molndal.se
0313151000

Personuppgiftsansvarig

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
socialarbetsmarknad@molndal.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa