Ekonomiskt bistånd - Återansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten är till för dig som vill göra en återansökan om ekonomiskt bistånd.


Det här måste du göra innan du kan få ekonomiskt bistånd

Du måste ha gjort allt du kan för att på egen hand klara din och din familjs försörjning.

Är du arbetssökande krävs det till exempel att du aktivt söker arbete och/eller deltar i Arbetsförmedlingens insatser för arbetssökande. Du ska också ha ansökt om de andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till (exempelvis bostadsbidrag, arbetslöshetsersättning, föräldrapenning, underhållsstöd eller sjukpenning).

Ekonomiskt bistånd kan sökas av svenska medborgare samt utländska medborgare med uppehållstillstånd som bor eller vistas i Mölndals stad.

De uppgifter som du lämnar vid ansökan måste vid kontroll kunna styrkas med giltiga underlag. Att lämna felaktiga uppgifter och/eller att utelämna uppgifter är olagligt. Det kan leda till polisanmälan för misstanke om bidragsbrott och till att du måste betala tillbaka pengar.

Om du har frågor kring denna e-tjänst, kontakta socialtjänsten via Kontaktcenter.
Tel: 031-315 10 00

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID
  • Ett pågående ärende inom ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)
  • Aktuella inkomstuppgifter
  • Uppgifter om aktuella utgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa