Anmäl din aktivitet till Ung sommar i Mölndal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vill din förening vara med och skapa en meningsfull och innehållsrik sommar för barn och unga i Mölndal?

Nu har din förening möjlighet att vara med och arrangera aktiviteter under Mölndals stads lovturné Ung sommar i Mölndal. Ta chansen att visa upp vad din förening har att erbjuda Mölndals unga.

Anmäl din aktivitet i vår e-tjänst. Anmälan öppnar den 22 mars och stänger den 12 maj.

Detta är lovturnén Ung sommar

Sport, skapande, läsning, kultur. Allt ryms i Ung sommar som besöker Åby, Lindome och Balltorp under nio veckor sommaren 2024. Tillsammans med föreningar och utifrån ungas egna önskemål och idéer skapar vi trygga, roliga och meningsfulla mötesplatser för barn och unga. Vår primära målgrupp är åldrarna 12–19 år, men alla är förstås välkomna. Aktiviteterna är alltid gratis. Vi kommer att vara utomhus, men i Lindome kommer det finnas möjlighet att låna Almåshallen. Under öppettiderna arbetar minst två platsansvariga vuxna.

Tider och platser för turnén är måndag-fredag kl. 13-20, v. 25–27 Förbovallen i Balltorp, v. 28–30 Åby Näridrottsplats och v. 31–33 Almåsskolans nya skolgård i Lindome.

Delta som förening

Din förening är välkommen att delta på Ung sommar med en eller flera aktiviteter. Ni väljer själva period och område, men vi ser helst att ni är med under flera dagar och i olika områden. Alla föreningar som anmäler en aktivitet får 800 kr per dag. Mölndals stad står för polistillstånd för området och marknadsföring.

Vi har följande krav på aktiviteten:

  • vara minst två timmar lång/dag, men gärna halvdag eller heldag (kl. 13–20),
  • vara avgiftsfri för deltagarna,
  • vara öppen och tillgänglig för alla utan föranmälan, och inte kräva medlemskap i en särskild förening,
  • ska gå att utföra utomhus, eller inomhus i Almåshallen i Lindome,
  • pågå inom Ung sommars ramar. Det vill säga inom området och under verksamhetens öppettider.

Det är även bra om (inte krav):

  • föreningen bjuder in barn och unga i planering och genomförandet av aktiviteten, till exempel som ledare.
  • barn och unga med olika typer av funktionsnedsättningar kan delta på er aktivitet, tydliggör förutsättningarna för denna målgrupp i er ansökan.

Detta händer efter din inskickade anmälan

Vi kommer löpande ta kontakt med anmälda föreningar med målet att godkänna alla föreningar som är intresserade att vara med. I vissa fall kommer vi ge förslag på ändringar gällande plats, datum eller tid, för att säkerställa en så jämn spridning av aktiviteter som möjligt.

Alla föreningar som deltar får sitt bidrag utbetalat i slutet av augusti 2024.

Anmälan föreningsaktivitet Ung sommar – länk.

Frågor eller hjälp

Om du har frågor eller vill ha hjälp att utforma er aktivitet kontakta Alva Petterson, samordnare organiserade fritidsaktiviteter, alva.pettersson@molndal.se, 0704-67 77 88 eller Sara Karlsson, samordnare organiserade fritidsaktiviteter, sara.karlsson03@molndal.se, 0707-69 06 95

Frågor om e-tjänsten

Alva Pettersson
alva.pettersson@molndal.se
+46704677999

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och fritidsförvaltningen
kulturfritid@molndal.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa