Ansökan om arbetsstipendium konst och kultur

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Arbetsstipendium konst och kultur

Med arbetsstipendiet vill vi uppmuntra till ett kreativt och levande konst- och kulturliv i Mölndal. Stipendiet är på upp till 50 000 kronor och delas ut varje år till en enskild person.
Professionella kulturarbetare/konstnär som är folkbokförda i Mölndals stad eller som kommer att vistas i Mölndals stad för att genomföra något arbete eller projekt.

Särskilda villkor:

-          Du ska ha konstnärlig högskoleutbildning eller minst tre års dokumenterad yrkeserfarenhet

-          Arbetet/projektet ska bidra till din konstnärliga utveckling

-          Ansökan ska göras av den enskilde personen som önskar komma ifråga om ett stipendium. Projektet/arbetet kan ske i samarbete med andra, men det är en person som står som sökande.

-          Arbetsstipendium delas inte ut till personer som har fått stipendiet under de senaste fem åren och kan inte sökas retroaktivt.

Kultur- och fritidsnämndens prioriteringar:

- Projekt/arbeten som nämnden bedömer inte ha så stor möjlighet till annan finansiering.

- Projekt/arbeten som nämnden bedömer kan ha ett intresse för allmänheten, prioriteras framför ansökningar som rör mer privata projekt. 

- För att visa på bredden i konstnärliga uttryck i kommunen tar kultur- och fritidsnämnden i  bedömningen av ansökningar bland annat hänsyn till kön, ålder och konstområde/kulturområde.

Så söker du

Du söker via Mölndals stads e-tjänst. 
 

GDPR
Din trygghet är viktig för oss. Vi vill därför informera om att vi alltid hanterar dina personuppgifter med största noggrannhet. Vi sparar uppgifterna under den tid vi behöver för att kunna ge dig bästa möjliga service. Vill du veta mer om hur dina personuppgifter hanteras hittar du all information på www.molndal.se/personuppgifter

 
Vad händer efter ansökan?
1. Ansökan registreras
2. Vi kontaktar dig om vi behöver kompletterande information
3. Ansökningar läggs fram för kultur och fritidsnämnden
4. Vi meddelar dig om beslut och ett eventuellt beviljat bidrag betalas ut.
 

Frågor om e-tjänsten

Kultur och fritidsförvaltningen
Kulturfritid@molndal.se

Personuppgiftsansvarig

Kultur och fritidsförvaltningen
Kulturfritid@molndal.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa