Faderskap/föräldraskap

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Via denna e-tjänst lämnar du som nybliven mamma de uppgifter familjerätten behöver för att kunna fastställa faderskapet/föräldraskapet för ditt/ert barn.

Om du helt eller delvis saknar uppgifter om den andra föräldern ska även detta meddelas. Det går att läsa mer om faderskap/föräldraskap på Mölndals stads hemsida.

Om dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas som ett led i social- och arbetsmarknadsförvaltningens myndighetsutövning att kunna utreda faderskap/föräldraskap. Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har enligt föräldrabalken en skyldighet att fastställa faderskap till barn vars föräldrar inte är gifta med varandra vid barnets födelse. Dina personuppgifter är därför nödvändiga. Uppgifterna bevaras utifrån förvaltningens dokumenthanteringsplan.

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos social- och arbetsmarknadsförvaltningen samt vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Du har även rätt att få besked om vilka av dina personuppgifter som förvaltningen behandlar. Du hittar aktuella kontaktuppgifter till hos social- och arbetsmarknadsförvaltningen dataskyddsombud på www.molndal.se/personuppgifter. Där kan du också läsa mer om hur Mölndals stad hanterar personuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa