Ansökan om ränte- och amorteringsfritt lån - ROA-lån

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER
  • Lånet är avsett för ny- till- ombyggnation, renovering eller behovsanpassning av egenägda anläggningar.
  • Om anläggningen är byggd på arrenderad mark ska arrendet löpa på minst tio år.
  • Intentionen med lånen är att en variation och mångfald av föreningar ska kunna få hjälp. Vid bedömning av ansökningar vägs in om föreningen tidigare fått ränte- och amorteringsfritt lån av Mölndals stad. 
  • Beslut om ränte- och amorteringsfritt lån fattas av politikerna i kultur- och fritidsnämnden.
  • Lån kan som mest beviljas med 1 000 000 kr.

Frågor om e-tjänsten

Per Almberg
per.almberg@molndal.se

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och fritidsnämnden
kulturfritid@molndal.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Obligatoriska bilagor:
  • Ritningar på ny-, till- eller ombyggnadsplanerna
  • Kopia på lagfart
  • Kopior på eventuella myndighetskrav, t.ex. bygglov

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa