Anmälan om defekt eller förlorat busskort

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Genom denna e-tjänst kan du anmäla ett förlorat eller defekt busskort. Med busskort avses skolkort för grundskoleelever, skolkort för gymnasieelever och fritidskort för högstadieelever.

 
För att använda tjänsten ska eleven tidigare fått ett beviljat busskort genom Mölndals stad. Anmälan i e-tjänsten ska fyllas i av vårdnadshavaren om eleven är omyndig. Är eleven myndig ska han/hon själv fylla i anmälan.
 

Förlorat busskort

Om en elev förlorat sitt busskort tar vi ut en administrativ avgift på 200 kronor för att beställa ett nytt. Med förlorat kort avses även kort som inte fungerar och är synbart skadat.

Ett mail kommer att skickas ut när det nya busskortet finns att hämta vid Kontaktcenter i Mölndals stadshus. Betalning sker via Swish eller kontant när kortet hämtas.

 

Defekt busskort

För ett defekt busskort tar vi inte ut någon avgift. Däremot behöver vi få in det defekta kortet. Med defekt kort avses kort som ser helt ut men av någon anledning inte fungerar i kortläsaren. I väntan på det nya busskortet kan ni be om ett tillfälligt kort.

  • För grundskoleelever är det endast om busskortet är defekt som eleven kan få ett tillfälligt busskort. Kortet delas ut på skolan eller vid Kontaktcenter i Mölndals stadshus.

  • Gymnasieelever kan vända sig till sin skolexpedition för att be om ett tillfälligt busskort.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa