Busskort som är trasigt, förlorat eller inte fungerar, anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att använda e-tjänsten ska eleven tidigare ha fått ett busskort genom Mölndals stad. 

  • skolkort för grundskolan (för skolskjuts till och från skolan)
  • skolkort för gymnasiet 
  • fritidskort (för elever i åk 7-9)

Förlorat eller trasigt busskort

Om en elevs busskort är förlorat eller trasigt tar vi ut en administrativ avgift på 200 kronor för att beställa ett nytt. 

Med trasigt busskort menar vi att busskortet är synbart skadat och därför inte fungerar.

Du får ett mejl när det nya busskortet finns att hämta hos Kontaktcenter i Mölndals stadshus. Betalning sker via Swish eller kontant när kortet hämtas.

 

Busskort som ser helt ut men inte fungerar

Vi tar inte ut någon avgift för busskort som ser hela ut men inte fungerar i kortläsaren. Du behöver lämna in kortet som inte fungerar hos Kontaktcenter i Mölndals stadshus när du hämtar ut det nya kortet. Medan du väntar på det nya busskortet kan du be om ett tillfälligt kort.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa