Anmäla oro för barn/unga

LÄS MER

I denna e-tjänst kan du anmäla att du är orolig för ett barn eller en ung person. Du kan använda e-tjänsten både som privatperson och om du gör orosanmälan inom ramen för ditt arbete.

Via länken hittar du öppettider och kontaktuppgifter om du behöver komma i kontakt med oss eller socialjouren omgående. Här finns också mer information om orosanmälan.

molndal.se/orosanmalan

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa