Anmäla oro för barn/unga

LÄS MER

I denna e-tjänst kan du anmäla att du är orolig för barn och tonåringar (upp till 20 år). Du kan använda e-tjänsten både som privatperson och om du gör orosanmälan inom ramen för ditt arbete.

Observera att e-tjänsten är stängd på helger och röda dagar. 

KONTAKTUPPGIFTER

  • Vid akuta situationer: Ring 112.
  • Kontorstid vardagar (mån-fre): Du når mottagningsteamet via Mölndals stads kontaktcenter: 031-315 10 00.
  • Övrig tid: Kontakta socialjouren i Göteborg 031-365 87 00.

MER INFORMATION Mer information om att anmäla oro för barn och unga finns på molndal.se/orosanmalan.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa