Intresseanmälan - god man, förvaltare och förordnad förmyndare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Är du intresserad av att ta uppdrag som god man eller förvaltare kan du lämna din intresseanmälan här. Önskar du bli god man för en anhörig eller närstående så ska du också lämna en intresseanmälan.

För att få uppdrag som god man eller förvaltare ska man vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Att vara rättrådig innebär att man har grundläggande kunskaper om lagar och regler och att man inte förekommer i belastningsregistret. Vilken erfarenhet som är relevant avgörs av de behov som huvudmannen har. Huvudman kallas den person som har en god man.

Relevanta erfarenheter kan handla om fördjupade ekonomiska eller juridiska kunskaper men generellt och framförallt krävs god kunskap om hur samhället fungerar. En god man ska förutom rättrådig och erfaren också vara i övrigt lämplig. Det är överförmyndaren som avgör vem som är lämplig. Kontroller görs hos polisens belastningsregister, socialregistret och en kreditkontroll. För att anses som en lämplig god man bör man inte förekomma i något av dessa register. Det får heller inte finnas några intressemotsättningar mellan god man och huvudman.

Förutom att man är rättrådig, erfaren och i övrigt lämpligt krävs som huvudregel att man har gått en utbildning för att få uppdrag som god man, aktuella utbildningar finns på vår hemsida. Innan man får ett första uppdrag ska man också delta vid ett informationsmöte som överförmyndare i samverkan håller. Möten hålls löpande under året och inbjudan skickas till dig när intresseanmälan är inkommen och registerkontrollerna är gjorda.

Är du anhörig till den du skulle vilja bli god man för behöver du inte ha gått en kurs, även om det rekommenderas. Du behöver klara ett kunskapstest, mer information skickas hem till dig när du lämnat in din intresseanmälan. 

Om dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas med rättsligt stöd av att behandlingen är nödvändiga för att tillgodose lagkrav från föräldrabalken, förmyndarskapsförordningen samt lagen om ensamkommande barn. Överförmyndaren kommer behandla namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter samt journalanteckningar och de kommer att bevaras och arkiveras i staden.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos staden samt vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Du har även rätt att få besked om vilka av dina personuppgifter som staden behandlar. Du hittar aktuella kontaktuppgifter till Överförmyndarnämndens dataskyddsombud på  www.molndal.se/personuppgifter. Där kan du också läsa mer om hur Mölndals stad hanterar personuppgiftsbehandlingar.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa