Ansökan om stöd i vardagen för personer från 18 år och äldre

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du inte själv klarar dina dagliga sysslor och ditt dagliga liv kan du ha rätt till stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen (SoL). Här kan du ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen.

Vilket stöd kan du få?

När din ansökan kommit in blir du inom kort kontaktad av stadens biståndshandläggare.

Om dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas som ett led i vård- och omsorgsförvaltningens myndighetsutövning för att kunna utreda ditt behov av stöd och rätt till bistånd. Du behöver inte lämna dessa uppgifter till oss men om du inte gör det är det möjligt att vi inte kan utreda att du har rätt till det bistånd du ansökt om. Uppgifterna bevaras utifrån förvaltningens dokumenthanteringsplan.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos vård- och omsorgsförvaltningen samt vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet. Du har även rätt att få besked om vilka av dina personuppgifter som förvaltningen behandlar. Du hittar aktuella kontaktuppgifter till vård- och omsorgsförvaltningens dataskyddsombud på www.molndal.se/personuppgifter. Där kan du också läsa mer om hur Mölndals stad hanterar personuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa