Skolskjuts anpassad gymnasieskola, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I Mölndals stad får alla elever som läser på anpassad gymnasieskola i regel ett busskort för att ta sig till och från skolan. Elever som som på grund av färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet inte kan åka buss har möjlighet att ansöka om skolskjuts (taxi). 

 

Genom denna e-tjänst kan du ansöka om skolskjuts för elev inom anpassad gymnasieskola. Ansökan gäller för elever folkbokförda i Mölndal och som är antagen till en anpassad gymnasieskola. 

Från och med läsåret 2023/2024 kommer vi kräva att elever/vårdnadshavare som ansöker om skolskjuts inom anpassad gymnasieskola i Mölndal kompletterar sin ansökan med ett motiveringsbrev.
För elever som börjar i årskurs 1 så skrivs motiveringsbrevet tillsammans med Studie- och yrkesvägledare i ansökningsprocessen.
För elever som är inskrivna på en skola så behöver vi ett motiveringsbrev från skolan. Brevet ska innehålla en motivering till varför eleven fortsatt har ett behov av att åka skolskjuts (taxi) till och från skolan.

En mall för motiveringsbrevet finns att hämta i  e-tjänsten.

Motiveringsbrevet ska skickas in som en bilaga tillsammans med en ny ansökan.

 

Beslut om skolskjuts gäller som regel för ett läsår. Vid särskilda omständigheter kan skolskjuts beviljas hela studietiden, då behöver motiveringsbrevet tydligt redogöra för dessa skäl. 

 

Om du inte vill använda e-tjänsten och istället fylla i en pappersansökan kan du beställa en blankett från utbildning@molndal.se 

 

Om dina personuppgifter 

Din trygghet är viktig för oss. Vi vill därför informera om att vi alltid hanterar dina personuppgifter med största noggrannhet. För att kunna administrera din ansökan behöver vi på Utbildningsförvaltningen i Mölndals stad behandla vissa personuppgifter. Din ansökan och beslut kommer att sparas i tre år, därefter gallras uppgifterna. De personuppgifter vi behandlar delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter. 

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via utbildning@molndal.se. Läs mer om GDPR och dina rättigheter genom att följa denna länk:

Tryck här för att läsa mer om hur dina personuppgifter behandlas.

Frågor om e-tjänsten

Utbildningsförvaltningen
utbildning@molndal.se

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden
utbildning@molndal.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa