Skolskjuts gymnasiesärskolan, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I Mölndals stad får alla elever som läser på gymnasiesärskola i regel ett busskort för att ta sig till och från skolan. Elever som som på grund av färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet inte kan åka buss har möjlighet att ansöka om skolskjuts (taxi). 

 

Genom denna e-tjänst kan du ansöka om skolskjuts för elev inom gymnasiesärskola. Ansökan gäller för elever folkbokförda i Mölndal och som är antagen till en gymnasiesärskola. 

Beslut om skolskjuts gäller för ett läsår. 

 

Om du inte vill använda e-tjänsten och istället fylla i en pappersansökan kan du beställa en blankett från utbildning@molndal.se 

 

Om dina personuppgifter 

Din trygghet är viktig för oss. Vi vill därför informera om att vi alltid hanterar dina personuppgifter med största noggrannhet. För att kunna administrera din ansökan behöver vi på Utbildningsförvaltningen i Mölndals stad behandla vissa personuppgifter. Din ansökan och beslut kommer att sparas i tre år, därefter gallras uppgifterna. De personuppgifter vi behandlar delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter. 

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via utbildning@molndal.se. Läs mer om GDPR och dina rättigheter genom att följa denna länk:

Tryck här för att läsa mer om hur dina personuppgifter behandlas.

Frågor om e-tjänsten

Utbildningsförvaltningen
utbildning@molndal.se

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden
utbildning@molndal.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa