Ansökan om stöd till funktionshindrade

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som behöver särskild hjälp på grund av en funktionsnedsättning kan ha rätt till stöd och hjälp enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Här kan du ansöka om stödinsatser enligt LSS.

Vilket stöd kan man få? - information om olika insatser

När din ansökan kommit in blir du inom kort kontaktad av stadens biståndshandläggare.

Om dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas som ett led i vård- och omsorgsförvaltningens myndighetsutövning för att kunna utreda ditt behov av stöd och rätt till bistånd. Du behöver inte lämna dessa uppgifter till oss men om du inte gör det är det möjligt att vi inte kan utreda att du har rätt till det bistånd du ansökt om. Uppgifterna bevaras utifrån förvaltningens dokumenthanteringsplan.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos vård- och omsorgsförvaltningen samt vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet. Du har även rätt att få besked om vilka av dina personuppgifter som förvaltningen behandlar. Du hittar aktuella kontaktuppgifter till vård- och omsorgsförvaltningens dataskyddsombud på www.molndal.se/personuppgifter. Där kan du också läsa mer om hur Mölndals stad hanterar personuppgifter.

Frågor om e-tjänsten

Myndighet
vardomsorg@molndal.se
031-315 24 00

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa