VO - Ansökan om jämkning vid flytt till särskilt boende

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När ett hyreskontrakt sägs upp eller en bostad säljs på grund av flytt till särskilt boende finns möjlighet att ansöka om jämkning på grund av dubbla boendekostnader.

Innan du går vidare till ansökan, tänk på att du ska uppge:

- boendekostnad för den bostad du lämnar
- hyra för boendet du flyttar till
- nettoinkomster och eventuellt bostadstillägg

Vi behöver även följande dokument bifogade med ansökan:
- hyresavi för din gamla och nya bostad
- bekräftelse på uppsägning vid hyresrätt
- inkomstförfrågan
Har du redan lämnat inkomstförfrågan behöver du inte bifoga den. 
 

Om dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas som ett led i vård- och omsorgsförvaltningens myndighetsutövning för att kunna utreda din ansökan om jämkning. Vård- och omsorgsförvaltningen kommer behandla uppgifter om namn, personnummer, kontaktuppgifter, ekonomiska förhållanden och ev. andra uppgifter du väljer att lämna för att utreda din ansökan. Uppgifterna bevaras utifrån förvaltningens dokumenthanteringsplan.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos vård- och omsorgsförvaltningen samt vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet. Du har även rätt att få besked om vilka av dina personuppgifter som förvaltningen behandlar. Du hittar aktuella kontaktuppgifter till vård- och omsorgsförvaltningens dataskyddsombud på www.molndal.se/personuppgifter. Där kan du också läsa mer om hur Mölndals stad hanterar personuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa