Synpunkter Mölndals stad

LÄS MER

Genom att fylla i vår e-tjänst kan du enkelt skicka in din synpunkt eller felanmälan till oss. Du kan vara anonym.

Du kan också lämna din synpunkt eller felanmälan genom att:

Ringa till Kontaktcenter 031 - 3151000

Mejla till kontakt@molndal.se

Besöka kontaktcenter på Göteborgsvägen 11-17 i Mölndal.

Skriva ett brev till Kontaktcenter, Mölndals stad, 431 82 Mölndal.

Gäller ditt ärende en orosanmälan till social- och arbetsmarknadsförvaltningen ombeds du ringa eller skriva ett brev istället för att lämna en synpunkt. Vill du ringa och vara anonym kan du ringa via Mölndals stads kontaktcenter 031-315 10 00 och be att få bli kopplad till mottagningsenheten.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa