Val av utförare inom hemtjänst

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I Mölndals stad har vi valfrihet inom hemtjänst. Här kan du som har rätt till hemtjänst välja vem som ska komma hem till dig.

Dessa utförare kan du välja

Om dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas med rättsligt stöd av att hemtjänst är en uppgift av allmänt intresse enligt dataskyddsförordningen. Vård- och omsorgsförvaltningen kommer behandla uppgifterna om dig och ditt val av utförare för att kunna se till att du får den eller de insatser du blivit beviljad samt för eventuell administration, kvalitetssäkring och fakturering kring insatsen. Uppgifterna bevaras utifrån förvaltningens dokumenthanteringsplan.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos vård- och omsorgsförvaltningen samt vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet. Du har även rätt att få besked om vilka av dina personuppgifter som förvaltningen behandlar. Du hittar aktuella kontaktuppgifter till vård- och omsorgsförvaltningens dataskyddsombud på www.molndal.se/personuppgifter. Där kan du också läsa mer om hur Mölndals stad hanterar personuppgifter.

Frågor om e-tjänsten

Myndighet SoL
vardomsorg@molndal.se
031-315 24 00

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa