Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du ska starta en livsmedelsverksamhet måste du registrera den hos bygg- och miljöförvaltningen i Mölndal. Det gäller oavsett om du köper en verksamhet från någon annan eller om du startar nytt. Anmälan vill vi ha senast två veckor innan du planerar att starta.

Om du inte använder kommunalt dricksvatten i din verksamhet så ska du bifoga ett undersökningsprogram. Läs mer om regler för dricksvatten i livsmedelsverkets faktabank Kontrollwiki

Avgift

1 094 kr för registrering av livsmedelsanläggning, betalning sker mot faktura.

 

Information om livsmedelsverksamhet 

 

Om dina personuppgifter

Mölndals stads miljönämnd behandlar personuppgifter för att kunna tillgodose sitt ansvar som myndighet att fatta beslut i enlighet med din ansökan/anmälan.

Nämnden kommer att behandla namn, personnummer, fastighetsbeteckning, adress, telefonnummer, e-postadress samt eventuell kontaktperson.

Dokumentation rörande din ansökan/anmälan kommer att samlas i miljöförvaltningens ärendehanteringssystem EDP Vision miljö. Uppgifterna från ärendesystemet kommer att arkiveras i enlighet med miljönämndens dokumenthanteringsplan.

Dina uppgifter kommer också föras över till vårt ekonomisystem Agresso för fakturering av avgifter för ansökan/anmälan/tillsyn.

Om du anser att nämnden har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos miljönämnden samt vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Du hittar aktuella kontaktuppgifter till miljönämndens dataskyddsombud på www.molndal.se/personuppgifter. Där kan du också läsa mer om hur Mölndals stad hanterar personuppgiftsbehandlingar.

Dina personuppgifter i form av namn, personnummer och kontaktuppgifter kan komma att lämnas ut för insiktsmätningar. Mätningarna följer upp att nämnden fullföljer förvaltningslagens krav på att kommunerna ska tillhandahålla service och vara tillgängliga.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa