Redogörelse och begäran om arvode

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som är ställföreträdare bara för att bevaka rätt i en särskild angelägenhet för din huvudman, exempelvis bara sälja en fastighet, kan lämna din redogörelse i denna e-tjänst när ditt uppdrag är slutfört. En ställföreträdare har rätt till ett skäligt arvode och ersättning för utgifter.  Om du som ställföreträdare begär arvode och ersättning för ditt uppdrag ska du lämna in en redogörelse över tidsåtgång samt styrkta kostnader. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa