Redogörelse och begäran om arvode

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En ställföreträdare har rätt till ett skäligt arvode och ersättning för utgifter.  Om du som ställföreträdare begär arvode och ersättning för ditt uppdrag ska du lämna in en redogörelse över tidsåtgång samt styrkta kostnader.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa