Redogörelse oskiftat dödsbo

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bevakar du någon annans rätt i ett dödsbo ska du se till att skifte sker så snart som möjligt. Om dödsboet inte har avslutats inom sex månader från det att bouppteckning förrättades och avtal inte har ingåtts om sammanlevnad i oskiftat bo, ska ställföreträdaren lämna en skriftlig redogörelse till överförmyndaren om skälen till att boet inte har skiftats.

Sådan redogörelse ska därefter lämnas till överförmyndaren var sjätte månad intill dess att dödsboet har skiftats. En sådan redogörelse kan du lämna i denna e-tjänst.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa