Inackorderingstillägg gymnasieskola, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som har en lång eller besvärlig resväg och måste vara inackorderad på skolorten kan söka inackorderingstillägg hos hemkommunen. Inackorderingstillägg är ett bidrag som ges för att kompensera ökade boendekostnader och hemresor under skolgången.

För att bli berättigad till inackorderingstillägg måste du som elev vara folkbokförd i Mölndal och studera heltid vid en kommunal eller landstingsägd gymnasieskola på en annan ort.

Du kan söka inackorderingstillägg till och med vårterminen det kalenderår du fyller 20 år och bor inackorderad på skolorten.

Du kan inte få inackorderingstillägg om du blivit beviljad skolkort för dagliga resor.

Observera att du inte kan ansöka om inackorderingstillägg hos hemkommunen om du studerar vid en friskola, folkhögskola, eller utomlands. Detta ansöker du hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). 

 

Belopp och utbetalning

Beloppet för inackorderingstillägg 2024 är 1910 kronor per månad.

Bidraget betalas ut under nio månader per läsår (september till maj). Sent inkommen ansökan kan endast beviljas för kommande månader, det är ej möjligt att ansöka retroaktivt. 

Utbetalning sker i slutet av varje månad i i form av en utbetalningsavi tills dess att betalningsmottagaren anmäler sitt bankkonto till Swedbanks kontoregister för att få sin insättning direkt på bankkontot. Information och anmälan av konto till Swedbanks kontoregister hittar du på Swedbanks hemsida www.swedbank.se >Privat > Kort och betala > Betalningar > Anmäl konto till kontoregister.

För omyndig elev så betalas bidraget ut till den vårdnadshavare som är registrerad som betalningsmottagare av elevens studiebidrag från CSN. 

 

Ansökan

Inackorderingstillägg ansöker du om för varje nytt läsår. För att ansökan ska vara giltig ska den kompletteras med ett studieintyg från skolan som styrker elevens skolgång. Du kan hämta blankett för studieintyg till höger genom att trycka på "Hämta blankett". 

Ansökan och intyg för läsåret ska vara inkommen senast 5 september till utbildningsförvaltningen i Mölndals stad.

Vid beviljad ansökan kommer en kontroll mot CSN att utföras innan bidraget betalas ut för att säkerställa att eleven finns med i CSN:s studiebidragsregister.

 

Du som ansöker om inackorderingstillägg är i följande fall inte berättigad till tillägget:

  • Om du inte är folkbokförd i Mölndal
  • Om du inte bor inackorderad på studieorten
  • Om du inte påbörjar studierna
  • Om du avbryter studierna
  • Om du flyttar från studieorten under läsåret
  • Om du studerar vid en friskola, folkhögskola eller utomlands (ansök för detta hos CSN)
  • Om du tas emot i en andrahandsmottagning, så kallad frisök. Med andrahandsmottagning menas att du kommer in på en skola enbart om det finns lediga platser.

Om någon av ovan punkter inträffar måste du eller din vårdnadshavare anmäla detta till utbildningsförvaltningen.

Elev/vårdnadshavare kan bli skyldiga att återbetala erhållet bidrag om de inte informerar om förändrade förhållanden under den tid de erhåller inackorderingstillägg

 

Om du inte vill använda e-tjänsten och istället fylla i en pappersansökan kan du beställa en blankett från utbildning@molndal.se 

 

Om dina personuppgifter 

Din trygghet är viktig för oss. Vi vill därför informera om att vi alltid hanterar dina personuppgifter med största noggrannhet. För att kunna administrera din ansökan behöver vi på Utbildningsförvaltningen i Mölndals stad behandla vissa personuppgifter. Din ansökan och beslut kommer att sparas i tre år, därefter gallras uppgifterna. De personuppgifter vi behandlar delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter. Vissa uppgifter (namn, personnummer) kommer även att delas med CSN för att försäkra oss att du studerar.  

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via utbildning@molndal.se. Läs mer om GDPR och dina rättigheter genom att följa denna länk:

Tryck här för att läsa mer om hur dina personuppgifter behandlas.

Frågor om e-tjänsten

Utbildningsförvaltningen
utbildning@molndal.se
031-315 10 00

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden
utbildning@molndal.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa