Ansökan om inackorderingsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du kan ansöka om inackorderingstillägg om du studerar på en kommunal eller landstingsägd gymnasieskola. Studerar du på en fristående skola, riksinternatskola eller folkhögskola ska du istället vända dig till CSN för att söka inackorderingstillägg.

För att bli beviljad inackorderingstillägg måste du vara folkbokförd i Mölndal och inackorderad på studieorten. Bidragsbeloppet för inackorderingstillägg är 1550 kronor per månad oavsett avståendet mellan skola och hemmet.  Elev som har en resväg över 225 km har även rätt till ett extra resetillägg på 462 kronor per månad.

Du måste också ha ett ifyllt studieintyg från skolan där du går på för att få inackorderingstillägget beviljat. Detta intyg måste bifogas i denna ansökan.
Intyget kan du ladda ner från denna sida genom att trycka på "Hämta blankett".

Inackorderingstillägget utbetalas under högst nio månader per läsår till och med det första kalenderhalvåret det år då eleven fyller 20 år. Inackorderingstillägget söks inför varje nytt läsår.

Ansökan ska fyllas i av vårdnadshavaren om eleven är omyndig. Är eleven myndig ska han/hon ansöka själv.


Information om behandling av personuppgifter

Din trygghet är viktig för oss. Vi vill därför informera om att vi alltid hanterar dina personuppgifter med största noggrannhet. Vi sparar uppgifterna under den tid vi behöver för att kunna ge dig bästa möjliga service. Vill du veta mer om hur dina personuppgifter hanteras hittar du all information https://www.molndal.se/startsida/kommun-och-politik/insyn-och-paverkan/personuppgifter/hantering-av-personuppgifter-for-ungdomar-16-20-ar.html

Frågor om e-tjänsten

Utbildningsförvaltningen
utbildning@molndal.se
031-315 10 00

Personuppgiftsansvarig

Amanda Day
amanda.day@molndal.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa