Anmälan om avgiftsbelagd lovplacering vid föräldraledighet jullov 2021/2022

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Alla 3-5-åringar har rätt till allmän förskola (15t/v) under skolans terminer from augusti det år barnet fyller tre år. Platsen är avgiftsfri under skolans terminer. När förälder är föräldraledig har det äldre syskonet möjlighet att gå 15 timmar/vecka även under jullovet mot betalning. Om placering önskas under lovet betalas avgift mellan 23/12 – 9/1-2022, oavsett hur många dagar som nyttjas, enligt kommunens taxa.

Sista anmälningsdatum är 21/11 -2021.
Signering med e-legitimation krävs av samtliga vårdnadshavare.

Vi betraktar anmälan som bindande och informerar förskolan/dagbarnvårdaren om lovplaceringen.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa