Bygglov och andra åtgärder

LÄS MER

Vad kan du göra?

Du kan ansöka och anmäla byggärenden som exempelvis:

 • Bygga nytt
 • Bygga till
 • Inglasning av befintlig balkong eller uteplats
 • Skyltar
 • Bygga ny attefallsbyggnad
 • Attefallsåtgärder
 • Ändring av eller i befintlig byggnad
 • Eldstad
 • Rivningslov eller marklov
 • Förhandsbesked
 • Mur och plank

OBS! För att använda e-tjänsten och söka bygglov och andra åtgärder loggar du in med bank-ID

 

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter kommer att behandlas med rättsligt stöd av att behandlingen är nödvändig för myndighetsutövning för att handlägga ditt ärende.  Byggnadsnämnden kommer behandla personuppgifter i enlighet med vår dokumenthanteringsplan samt eventuellt skickas till bokföringssystem för fakturering. Personuppgifter kan även komma att skickas till Löpande insikt/Markör för att mäta kundnöjdhet som ett led i att förbättra vår verksamhet.

Om du anser att vi har behandlat personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos staden samt vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet. Du har även rätt att få besked om vilka personuppgifter som staden behandlar. Du hittar aktuella kontaktuppgifter till byggnadsnämndens dataskyddsombud på http://www.molndal.se/personuppgifter. Där kan du också läsa mer om hur Mölndals stad hanterar personuppgiftsbehandlingar.