Ansökan om modersmålsundervisning för förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Språkcentrum Mölndal erbjuder undervisning i modersmål om eleven:

  • har minst en vårdnadshavare som har språket som sitt modersmål
  • använder språket i det dagliga umgänget i hemmet och
  • har grundläggande kunskaper i språket
  • att det finns tillräckligt många sökande till språket (minst fem elever krävs)
  • att lämplig lärare finns att tillgå

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa