Modersmålsundervisning för förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du om modersmålsundervisning för elever inskrivna i förskoleklass, grundskola eller anpassad grundskola. Modersmålsundervisning erbjuds endast utanför ordinarie skoltid. Gör en ansökan per barn.

Språkcentrum Mölndal erbjuder undervisning i modersmål om eleven:

  • har minst en vårdnadshavare som har språket som sitt modersmål
  • använder språket i det dagliga umgänget i hemmet och
  • har grundläggande kunskaper i språket
  • att det finns tillräckligt många sökande till språket (minst fem elever krävs)
  • att lämplig lärare finns att tillgå

Läs anvisningarna till höger innan du påbörjar ansökan.

Ansökningar om modersmålsundervisning som inkommer efter den 20 april handläggs för eventuell start HT-2024.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa