Begäran om betygskopia

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Har du tappat bort ditt betyg? Stadsarkivet kan ge dig en kopia på slutbetyg från stadens högstadieskolor och gymnasium. Vi kan även hjälpa till med betyg från Komvux/SFI.

OBS! Du kan endast beställa ditt eget betyg via e-tjänsten. Om du önskar lämna in en begäran om att ta del av någon annans betyg behöver du kontakta stadsarkivet direkt, antingen via växeln på 031-315 10 00 eller på kontakt@molndal.se

OBS!: Vårdutbildningen bedrevs av Landstinget i Göteborg och Bohus län mellan 1992 och 1999. Dessa betyg finns på Regionarkivet, telefon 031-701 50 00

Att tänka på

  • Eftersökningarna görs manuellt bland papper i arkivboxar på skola/år/utbildning/namn/personnummer
  • Alla uppgifter behövs för att kunna göra en sökning
  • Ange det namn du hade vid tiden för betyget
  • Ange vilken gymnasielinje/program och eventuell gren/inriktning du gick; gärna klassbeteckning om du minns
  • Om du inte slutförde din utbildning, ange vilket år du i så fall hoppade av

Välkommen med din förfrågan till stadsarkivet!

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa