Komplettera din ansökan eller lämna in en handling

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vid flera åtgärder en ställföreträdare eller förmyndare tänker genomföra för sin huvudmans, eller för den omyndiges, räkning behövs Överförmyndarens samtycke. Har du ansökt om överförmyndarens samtycke genom att använda någon av våra e-tjänster kan du komplettera din ansökan med handlingar och dokument. Om överförmyndaren begärt att du ska komplettera din ansökan kan du ladda upp ditt dokument med hjälp av e-tjänsten. 

Om dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas med rättsligt stöd av att behandlingen är nödvändiga för att tillgodose lagkrav från föräldrabalken, förmyndarskapsförordningen samt lagen om ensamkommande barn. Överförmyndaren kommer behandla namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter samt journalanteckningar och de kommer att bevaras och arkiveras i staden.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos staden samt vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Du har även rätt att få besked om vilka av dina personuppgifter som staden behandlar. Du hittar aktuella kontaktuppgifter till Överförmyndarnämndens dataskyddsombud på  www.molndal.se/personuppgifter. Där kan du också läsa mer om hur Mölndals stad hanterar personuppgiftsbehandlingar.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa