Samtycke för fotografering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Samtycke för behandling av personuppgifter på Mölndals stads webbplatser,
sociala medier och i trycksaker

Vi behöver ditt samtycke för att få lov att använda dina personuppgifter på Mölndals stads webbplatser, våra sociala medier och i trycksaker.

Publicering på sociala medier innebär tredjelandsöverföring.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

De personuppgifter vi avser att samla in från dig är namn och foto. Uppgifterna kommer användas för att informera och kommunicera om och kring Mölndals stads verksamheter. Dina personuppgifter blir offentliga och kommer även visas på våra personuppgiftsbiträden som till exempel Facebook, Instagram, YouTube samt webbplatser och bloggar.


Du kan ta tillbaka ditt samtycke

Ditt samtycke är giltigt tills vidare men du kan när som helst ta tillbaka det. Det gör du genom att kontakta personuppgiftsansvarig. Du har även rätt att kontakta personuppgiftsansvarig för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig, begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt och vi inte har åtgärdat det, har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

Du väljer själv om du vill lämna dina uppgifter till oss.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa