Intresseanmälan att bli familjehem, kontaktperson eller kontaktfamilj

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vill du hjälpa ett barn eller ungdom och samtidigt utvecklas som människa? Genom att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson kan du vara med och hjälpa till.

Att vara familjehem är en utmaning och ett ansvarsfullt uppdrag. Barnet bor hos dig och din uppgift som familjehem är att ta hand om barnet, men också att hålla kontakt med barnets familj, skola och socialtjänst.

Som kontaktfamilj tar du emot barn i ditt hem någon helg i månaden för att ge barnet stimulans eller föräldrarna avlastning.

Som kontaktperson träffar du ungdomar flera gånger i månaden. Behoven ser olika ut, men det kan vara att hitta någon lämplig fritidssysselsättning, samtalskontakt eller bara vara en stöttande vuxen.

Som uppdragstagare får du ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Kommunen följer rekommendationerna från Sveriges kommuner och landsting.

Vi gör en utredning om dig innan du får ett uppdrag. I samband med utredningen gör vi kontroll i polis- och socialregister. Vill du veta mer skicka in intresseanmälan så hör vi av oss.

Om dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas som ett led i social- och arbetsmarknadsförvaltningens insatser familjehem, kontaktperson eller kontaktfamilj. Du behöver inte lämna dessa uppgifter till oss men om du inte gör det är det möjligt att vi inte gå vidare med din intresseanmälan. Uppgifterna bevaras utifrån förvaltningens dokumenthanteringsplan.

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos social- och arbetsmarknadsförvaltningen samt vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Du har även rätt att få besked om vilka av dina personuppgifter som förvaltningen behandlar. Du hittar aktuella kontaktuppgifter till hos social- och arbetsmarknadsförvaltningen dataskyddsombud på www.molndal.se/personuppgifter. Där kan du också läsa mer om hur Mölndals stad hanterar personuppgifter.

Frågor om e-tjänsten

Enheten för familjehem och kontaktstöd
familjehem@molndal.se
031-315 10 00

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa