Tillstånd för utställning av blomlådor

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

På många bostadsgator kan du få tillstånd att ställa ut farthinder i form av blomlådor under perioden 15 april till 15 november. Det är ett enkelt sätt att sänka farten på en bostadsgata.
Du som söker är kontaktperson och ska vara boende på gatan. Du ska känna till och följa reglerna kring blomlådor som farthinder.

Tillståndet gäller för ett år.

Läs mer i broschyren Blomlådor som farthinder.
Om du flyttar från gatan, ska en ny kontaktperson på gatan utses. Kontakta stadens trafikingenjörer via tekniska@molndal.se eller 031-315 10 00

Grannars samtycke
Innan du skickar in ansökan ska du ha grannarnas samtycke.
Blanketten Närliggande fastighetsägares godkännande  med deras underskrifter på ska du bifoga som en fil i ansökan eller skicka in med e-post till tekniska@molndal.se

Om dina personuppgifter
Dina personuppgifter kommer att behandlas med rättsligt stöd av att behandlingen är nödvändig för att kunna handlägga ansökan om blomlådor. Tekniska nämnden kommer behandla namn, adress, telefonnummer, e-post och uppgifterna kommer att lagras i enlighet med nämndens dokumenthanteringsplan.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos Mölndals stad samt vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Du har även rätt att få besked om vilka av dina personuppgifter som staden behandlar. Du hittar aktuella kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarigs dataskyddsombud på www.molndal.se/personuppgifter. Där kan du också läsa mer om hur Mölndals stad hanterar personuppgiftsbehandlingar.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa