VO - Ansökan om jämkning vid flytt till trygghetsboende

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du flyttar till ett biståndsbedömt trygghetsboende, och har boendekostnader för din gamla bostad, kan du ansöka om jämkning i upp till tre månader från inflyttningsdatum. Dock inte längre än till dess att hyresrätt hyrts ut till annan hyresgäst eller tills dess att bostadsrätt eller eget hus är sålt. Ett krav är att uppsägning/försäljning av tidigare boende ska ske snarast efter inflyttning till trygghetsboende om nedsättning ska kunna medges.

Ansökan kan göras efter att man blivit beviljad trygghetsboende och accepterat erbjudandet. Ansökan ska skickas till avgiftsenheten senast tre månader efter inflyttning. Beviljad jämkning regleras genom jämkning av hela hyran för trygghetsboendet.

Vi behöver även följande dokument bifogade med ansökan:

- bekräftelse på uppsägning vid hyresrätt
- information om när bostadsrätt/hus beräknas ligga ute till försäljning
 

Om dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas som ett led i vård- och omsorgsförvaltningens myndighetsutövning för att kunna utreda din ansökan om jämkning. Vård- och omsorgsförvaltningen kommer behandla uppgifter om namn, personnummer, kontaktuppgifter, ekonomiska förhållanden och ev. andra uppgifter du väljer att lämna för att utreda din ansökan. Uppgifterna bevaras utifrån förvaltningens dokumenthanteringsplan.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos vård- och omsorgsförvaltningen samt vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet. Du har även rätt att få besked om vilka av dina personuppgifter som förvaltningen behandlar. Du hittar aktuella kontaktuppgifter till vård- och omsorgsförvaltningens dataskyddsombud på www.molndal.se/personuppgifter. Där kan du också läsa mer om hur Mölndals stad hanterar personuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa