Registrera snabbtest för covid-19

LÄS MER

Vård- och omsorgsförvaltningen i Mölndals stad använder antigentester, även kallade snabbtester, för screening av covid-19 bland personal och besökare. Screeningen är ett tillägg till övriga åtgärder för att skydda brukare och patienter.

Personer som haft bekräftad covid-19 de senaste sex månaderna ingår inte i screeningen.

Alla negativa provsvar från snabbtester ska registreras in till vård- och omsorgsförvaltningen som förmedlar uppgifterna vidare till en vårdcentral för journalföring. Uppgifterna används även för statistik och för att söka ersättning.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa